Regulations

MTB XC SÉRIA 2019

 

    

 

                                        


Usporiadateľ:


ProSport Team Košice a FamilyGym Oáza, v spolupráci s košickými cyklistami

Dátum a miesto konania:

 

štvrtok 05.9.2019 - Kláštor Lorinčík (17:00)

streda 18.9.2019 - Alpinka (17:00)

sobota 05.10.2019 - Bankov (11:00) 


Časový harmonogram:

prezentácia sa začne stále hodinu pred uvedeným štartom. 

ostrému štartu bude predchádzať spoločná prehliadka trate (trvanie cca 20min.),

vyhlásenie výsledkov do 30 min po príchode posledného pretekára


Riaditeľ pretekov: Miroslav Farkaš, Košice - miroslav.farkas@gmail.com

Hlavný rozhodca: podľa nominácie

A juniori 15 -18 rokov

B juniorky 15 – 18 rokov

C muži 18 - 39 rokov

D ženy nad 18 rokov

E masters nad 40 rokov

Trať bude vyznačená pred pretekom červenobielou vyznačovacou páskou a oranžovým ekosprejom

Dĺžka okruhu = cca 3km, prevýšenie cca 100m na kolo

 

Počet okruhov pre jednotlivé kategórie určí rozhodcovský zbor v deň pretekov, tak aby preteky trvali približne 1 hodinu.

Spôsob vyhodnotenia a bodovania:

- poradie určuje čas, za ktorý pretekári absolvujú stanovený počet kôl (víťazom sa stáva pretekár

s najkratším časom)

bodovanie série:

v pretekoch sa prideľujú body podľa nasledovného kľúča: počet pretekárov, ktorí

odštartujú v danej kategórii predstavuje počet bodov víťaza, ďalší dostanú vždy o jeden bod menej,

bodujú len pretekári, ktorí preteky dokončia. Za umiestnenie na prvých desiatich miestach pretekári

získavajú bonifikáciu 30, 22, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, a 1 bod

Ceny:

Prví traja v každej kategórii po každom preteku a prví traja v celkovom hodnotení

Odovzdávanie cien a vyhodnotenie:

5 min. po dojazde posledného pretekára.

Štartovné : Dospelí a juniori 7€ / pretek , 

                    Deti na detských pretekoch 1€ / pretek


Predpis:

Preteká sa podľa týchto základných pravidiel

Pomalší pretekár je povinný na vyzvanie uvoľniť stopu rýchlejšiemu.

Pretekári, tréneri, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

Preteká sa za otvorenej cestnej a turistickej premávky. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a veciach, ktoré účastník zaviní sebe, alebo druhým.

Osoby mladšie ako 18 rokov sa smú pretekov zúčastniť jedine s písomným súhlasom rodiča, alebo zákonného zástupcu.

 

informovanysuhlas_2019.docxBližšie informácie na www.cyklopretekykosice.sk , budú priebežne dopĺňané