Regulations SP

 

MTB XCO Kosice 2019 

3. kolo Slovenského pohára
 8.6.2019 - Sobota

 

                               

 
 

Vyhlasovateľ:                                 Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ:                                 PROefekt Košice, Gerlachovská 3, 04001 Košice

Organ.- techn. realizátor:              PROefekt Košice

Dátum pretekov:                            8.6. 2019

Miesto konania :                             Športovo-rekreačné stredisko Jahodná Resort Košice

Kancelária pretekov:                     objekt Čajovne v stredisku

Riaditeľ pretekov:                          Branislav Labanc, branislav.labanc@gmail.com, 0918481404

Hlavný rozhodca:                           deleguje SZC, UCI

Autor trate :                                    MarianSochan

Hospodár pretekov:                       Peter Szász

Zdravotné zabezpečenie:              Záchranná služba východ, zsv-rescue.sk

 

Časový rozpis pretekov XCO:

 

10:00 - 11:30 hod výdaj štartových čísel pre  kategórie MINI chlapci a dievčatá, Ml. žiaci a žiačky,
                      St. žiaci a žiačky ,Kadeti a Kadetky, a  kategórie Masters A,B,C.

12:00 hod štart Technických disciplín pre deti kat. Ml. žiaci a žiačky, St. žiaci a žiačky ,
          Kadeti a Kadetky

12:00 hod  štart kat. MINI chlapci a dievčatá (v prípade veľkého počtu možnosť rozdeliť) 

12:30 hod  štart kat. Masters A,B,C.

14:00 hod  štart kat. Ml. žiaci a žiačky(v prípade veľkého počtu možnosť rozdeliť)

15:30 hod  štart kat. St. žiaci a žiačky

16:30 hod  štart kat. Kadeti a kadetky

17:30 hod vyhodnotenie

 

Kategórie :

Slovenský pohár MTB XCO je v roku 2019 vypísaný pre nasledovné kategórie:

A. Mini chlapci   U 11 Men(2009 a mladší)             Ab. Mini dievčatá      U 11 Women(2009 a mladšie)

B. Mladší žiaci   U 13 Men(2007 a 2008)               Bb. Mladšie žiačky    U 13 Women(2007 a 2008)

C. Starší žiaci    U 15 Men(2005 a 2006)              Cb. Staršie žiačky      U 15 Women(2005 a2006)

D. Kadet            U 17 Men(2003 a 2004)               Db. Kadetky              U 17 Women(2003 a 2004)

E. Masters A                     (1980 až 1989)

F.  Masters B                    (1970 až 1979)      

G. Masters C                    (1969 a starší)

 

Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

 

Štartovné XCO:

A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá)  3€

B/ Kadet(chlapci a dievčatá)  5€

C/ Veteráni  10€

 

Platba štartovného len pri prezentácii.

 

Registrácia: pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie! 

Registrácia prebieha online od 24.05.2019 do štvrtka 06.06.2019 do 15,00 cez nasledovný odkaz  cyklistikaszc.sk.

Po tomto termíne je možná registrácia len v mieste konania pretekov, kde štartovné sa zvyšuje na trojnásobok !!!

 

Predpokladaná dĺžka pretekov:

Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.

 

                  Mini chlapci                                3x malý okruh

                  Mini dievčatá                              2x malý okruh

                  Mladší žiaci                                3x stredný okruh

                  Mladšie žiačky                           2x stredný okruh

                  Starší žiaci                                  2x veľký okruh

                  Staršie žiačky                             1x veľký okruh

                  Kadet                                           3x veľký okruh

                  Kadetky                                       2x veľký okruh

                  Masters A                                    4x veľký okruh

      Masters B                                    3x veľký okruh

                  Masters C                                   2x veľký okruh

 

Dĺžky okruhov XCO:

malý okruh         700 m

stredný okruh   1700 m

veľký okruh       4700 m

 

Ceny:

Podľa súťažného. poriadku SZC MTB XCO 2019.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1) Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 2019.

2) Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

3) Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

4) Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas

Celého preteku.

5) Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné

Na inú osobu.

6) Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môže byť/ bude robený audio-video záznam a bude

Zverejnený na webovom sidle zväzu/ klubu, FB stránke...

Svojou účasťou dávate súhlas  zo  zverejnením na tieto účely.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

 

PARKOVANIE

Na parkovisku v Športovo-rekreačnom areály Jahodná Resort Košice

Jahodná 1, Košice:  48.767991, 21.133636

Ubytovanie: Športovo-rekreačné stredisko Jahodná http://www.jahodnaresort.sk

Rezervácie individuálne prostredníctvom recepcie: e-mail: ubytovanie@jahodnaresort.sk

tel.: 00421-55-696 73 95, mob.: 00421-903 269 257

Stravovanie: Reštaurácia Jahodná

 

Info: 

Oficiálna stránka pretekov: www.cyklopretekykosice.sk

fb:       @cyklopretekykosice   @mtbxcslovakia     @proefektkosice

             

v Košiciach 11.1.2019

Branislav Labanc, riaditeľ pretekov

ZA ŠTK schválil  Bodiš Ľuboš