On-line registration

Online registracia bola ukoncena, registracia je mozna na mieste.

Podmienky Online prihlásenia :

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané !

U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu  !

Nie je možné štartovať v inej kategórii než v tej ktorá Vám prináleží podla roku narodenia !  

Pre kategórie Slov.pohára mládeže je štartovné 0 alebo 2,-EUR /deň podla pravidiel SZC .

Pre kategórie VRL a hobby je štartovné 7,-EUR /deň, podla pravidiel VRL :

Online prihlásenie končí 15.5.2016 , po totmto termíne je možná registrácia iba na mieste. !