Regulations

RoadCycling Grand Prix - Košice Zlatá Idka/
1. Ročník

Termín:
21-22. máj 2016

 

Miesto štartu a ciela :

Rekreačné Zariadenie Zlatá Idka

 

Usporiadatel:

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6.  832 80 Bratislava.

Techn organizátor:     

PROefekt Košice o.z. v spolupráci s  ProSport Team Košice o.z.

kontakty:   – Branislav Labanc  0918481404 , branislav.labanc@gmail.com

                 – Tomáš Hauser    0911972021 , tomihauser@gmail.com    

         
Web :          www.cyklopretekykosice.sk


Facebook:  www.facebook.com/cyklopretekykosice

 

V spolupráci s:

Mesto Košice – Europské mesto športu 2016
Združenie miest a obcí Rudohorie
Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
Preteky sa konajú pod záštitou starostu obce Zlatá Idka p. Ing. Stanislava Rusnáka

 

S podporou obcí 

 Zlatá Idka, Vyšný Medzev, Medzev, Jasov , Štós,  

 

Generálny Partner:

ŠKODA – Auto Gábriel s.r.o.

 

Riaditeľ pretekov:

Peter Szász

 

Prihlasovanie, časomiera, výsledky

Prihlasovanie : On-line , alebo na mieste

časomiera :  SZC

 

Trať:

Tomáš Hauser,  Dr. Lukáš Stachura,

 

Hlavný rozhodca:
 ( úrčí SZC )

 

Kommentátori podujatia:
Radka Kovaľ Mazáková  
    &   Peter Zagiba 

 

Zdravotné zabezpečenie:

Záchranný systém Košice.   

+421 948 184 777

 

Charakteristika podujatia:

KOŠICE CYCLING GRAND PRIX 2016 su dvojdňové cyklistické preteky pre mládež , dospelých aj seniorov. Pre professionálnych pretekárov ako aj pre amatérov Preteky budú súčasťou Slovenského pohára mládeže, ako aj populárneho seriálu cestných pretekov na východnom Slovensku “Východ Road Liga” (VRL)
 

Popis tratí:

Dňa 21.05.2016 (sobota) sa uskutoční časovka na 11 km, pre všetky kategórie.  Trasa vedie zo Zlatej Idky do osady Mexico a spat s cielom v Rekreačnom Zariadení Zlatá Idka.

V nedelu 22.05.2016  sú na programe preteky s hromadným štartom. Dlžka pretekov je rozdelená podla vekových kategorií.

A. 20km    Mladší žiaci a žiačky, staršie žiiačky     

            

 

  B. 47km    Starší žiaci, kadeti, kadetky, juniorky, hobby - 47 km okruh, prevýšenie 850m

   

C. 90km  Juniori a VRL –  90 km okruh , prevýšenie 1410m

        

 

Kategórie:

V rámci Slovenského pohára mládeže si zasúťažia deti a mladiství vo veku 12 až 18 rokov (mladší žiaci, starší žiaci a žiačky, kadeti a kadetky, juniori a juniorky ) v dvoch disciplínach : Časovka Jednotlivcov a Preteky s hromadným štartom . podmienkou účasti je platná pretekárska licencia.

Východ Road Liga je určená pre dospelých a seniorov nad 18 rokov (15-17 len v prípade písomného súhlasu zákonného zástupcu ). Pretekov sa môžu zúčastniť  pretekári s platnou licenciou Slovenského Zväzu Cyklistiky ako aj amatéri a hobby cyklisti.

 

 

Vyhodnotenie kategórií a prémií:

Preteky su súčasťou viacerých seriálov. Štartujucim sa preto automaticky zarátavaju výsledky do Slovenského pohára mládeže, a VRL – Výchdoslovenská ROAD Liga

V každej kategórii sa vyhodnocuju prvý traja pretekáry (ky)

 Na trase sa nachádzaju rýchlostné a horské prémie, kde vyhlasujeme víťaza prémie.

Rýchlostné prémie :

     1.    Hodkovce – stred obce

     2.    Nižný Medzev – námestie

Horské  prémie :

    1.    Štós – kúpele

    2.    Baška – sedlo

 Špeciálne ceny udelujeme v kategoriách: Najstarší účastník, najmladší učastník, posledný pretekár, najťažší bicykel, najvačší smoliar, najkrajšia cyklistka. 

                              

 

Ceny a odmeny:

„Velkú cenu“ starostu obce Zlatá Idka p. Stanislava Rusnáka a dres pre víťaza získa absolútny víťaz spoločného hodnotenia obidvoch dní (pretekár s najnižším sučtom časov sobotnajšej časovky a nedelnajších pretekov na trase C-90km ).

Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a vecné ceny.

Finančné odmeny získávaju pretekári v rámci slov.pohára podla ustanovení SZC. Víťazi horských a rýchlostných prémií získaju vecné ceny od partnerov .

 

Partner pretekov    venuje nasledovnu cenu:

                                 

 

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov !!!

 

Prihlášky:

On-line: www.cyklopretekykosice.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané !

U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu  (rodiča) !

Nie je možné štartovať v inej kategórii než v tej ktorá Vám prináleží podla roku narodenia !  

 

Štartovné:

Pre kategórie Slov.pohára mládeže je štartovné podla pravidiel SZC !!!

Pre kategórie VRL a hobby :

jednotné 7,-EUR /deň do 15.5.2016 (s možnosťou dokúpenia pamätného  suveníra ).

jednotné 7,-EUR /deň od 16.5.2016 (bez možnosti dokúpenia pamätného  suveníra ).

On line prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.

Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, sprchy,  parkovné.

 

Úhrada:
1.Bankovým prevodom na účet 

              2947462493 /1100, ProSport Team Košice

  IBAN :  SK0511000000002947462493

  Variabilný symbol:  vygenerovaný systémom

              poznámka:   Meno a Priezvisko pretekára        

        
2.V hotovosti na mieste .

      Platba kreditnou kartou nie je možná.

 

 

Prezentácia:
21.5.2016 (sobota) Zlatá Idka Rekreačné Zariadenie  10:00–12:00

22.5.2016 (nedela) Zlatá Idka Rekreačné Zariadenie  7:00–9:30

 

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír (ak si objednali a zaplatili vopred), pokyny, kupón na stravu a nápoj,  štartovné číslo, príchytky na číslo.

Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný štartové číslo vrátiť !!!

 

Občerstvenie:

Dlhá trasa  „90km“ – 2x  ( Štós kúpele a Rudník )

Krátka trasa „47km“ – 1x  ( Rudník )

pytný režim na trati a cykloflaše zabezpečuje Davorin s.r.o. produktami od 

Na trati sa budu pohybovať sprievodne autá s možnosťou podania flaše s občerstvením

 

Značenie trate:

Malované smerové šípky na ceste ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Značené budu všetky rýchlostné a horské prémie. ....
 

Zabezpečenie trate:
Preteká sa podla pravidiel cestnej premávky !  Cesty nebudu uzavreté !

Organizátor bude zabezpečovať a regulovať premávku pomocou dobrovolníkov, motospojek, a pomocou polície.  

 

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov.
Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

 

Meranie času:
Meranie budu zabezpečovať rozhodcovia SZC

 

Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc. Na trati sa budu pohybovať mechanické autá s náhradnými kolesami .

 

 Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

 

Ubytovanie:
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania  a ubytovania  je v Rekreačnom Zariadení V zlatej Idke:

Rekreačné Zariadenie Zlatá Idka

Zlatá Idka 261
04461

Rezervácie individuálne prostredníctvom recepcie:

 tel.:, 00421 55 4669117

mob.00421 903 656 274 

e-mail: rzzlataidka@nextra.sK

webwww.rzzlataidka.sk

 

Sprchy:
v priestoroch RZ Zlatá Idka

 

Podmienky účasti na pretekoch:

Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!

Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.

V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.

Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu!

 

Program:

Sobota, 21.05.2016     

  • 10:00 začiatok prezentácie
  • 13:00 prvý štart časovky
  • 17:30 vyhlasovanie víťazov

 

Nedela , 22.05.2016

  • 07:00 začiatok prezentácie
  • 10:00 - 10:30 štarty podla kategórií a trás
  • 16:30 vyhlasovanie víťazov

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

 

                                                         Cyklopretekykosice.sk , platné od  27.4.2016