Propozície

 

MTB XCO & Eliminator Kosice 2018

3. a 4. kolo Slovenského pohára
MTB XCO/XCE UCI C2, C3

                       

 
 
Vyhlasovateľ:                       Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7
Usporiadateľ:                       PROefekt Košice, Gerlachovská 3, 04001 Košice
Organ.- techn. realizátor:    PROefekt Košice
Dátum pretekov:                  9. – 10.6. 2018
Miesto konania :                  Športovo-rekreačné stredisko Jahodná Resort Košice
Kancelária pretekov:           objekt Čajovne v stredisku
Riaditeľ pretekov:                Branislav Labanc, branislav.labanc@gmail.com, 0918481404
Hlavný rozhodca:                deleguje SZC, UCI
Autor trate :                          Filip Sklenárik,víťaz kategórie MTB XCO v rámci ankety Zlatý pedál2017 
                                              Tomáš Hauser - biker, spoluorganizátor , člen komisie MTB XCO
Hospodár pretekov:            Peter Szász
Zdravotné zabezpečenie:   Dobrovolný záchranný zbor
 
Časový rozpis pretekov XCE:
 
               09:00 - 10:00 registrácia pretekárov všetkých kategórií
               09:00 - 10:45 tréning XCE
               11:00 štart kvalifikácie XCE
               14:00 štart vylučovacích jázd XCE. Nasledujúce jazdy budú kontinuálne.   
                Vyhlasovanie 
víťazov bude bezprostredne po skončení poslednej finálovej jazdy.
 
Časový rozpis pretekov XCO:
 
                8:00 – 9:00 registrácia pretekárov všetkých kategórií
                09:30 štart technických sekcií pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky,Kadeti akadetky
                09:30 štart XCO kategórií Masters A,B,C a Masters ženy.
               10:50 štart XCO kategórií Mini chlapci a dievčatá
               11:15 štart XCO kategórií Mladší žiaci a žiačky
               12:00 štart XCO kategórií Kadeti, Kadetky, Starší žiaci a žiačky
               13:10 – 13:50 oficiálny tréning pre kategórie UCI C2
               13:30 vyhlásenie víťazov už ukončených kategórií
               13:10 – 13:30 registrácia pretekárov kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky
               14:00 štart XCO kategórií Ženy, Juniori, Juniorky
               16:00 štart XCO kategórií Muži Elite
               18:00 vyhlásenie výsledkov kategórií Muži Elite, Ženy, Juniori, Juniorky
 
Kategórie :
Slovenský pohár MTB XCO je v roku 2018 vypísaný pre nasledovné kategórie:
 
   A. Mini chlapci U 11 Men(2008 a mladší)           Ab. Mini dievčatá U 11 Women(2008 a mladšie)
   B. Mladší žiaci U 13 Men (2006 a 2007)            Bb. Mladšie žiačky U 13 Women(2006 a 2007)
   C. Starší žiaci U 15 Men (2004 a 2005)             Cb. Staršie žiačky U 15 Women(2004 a2005)
   D. Kadet U 17 Men (2002 a 2003)                     Db. Kadetky U 17 Women(2002 a 2003)
   E. Junior U 19 Men (2000 a 2001)                     Eb. Juniorky U 19 Women (2000 a 2001)
   F. Muži Elite Men Elite (1989 až 1995)
   G. Muži U-23 Men U- 23 (1996 až 1999)
   H.Ženy WomenElit (1999 a staršie)
   I. Masters A (1979 až 1988)
   J.Masters B (1969 až 1978)
   K. Masters C (1968 a starší)
 
Slovenský pohár MTB XCE je v roku 2018 vypísaný pre nasledovné kategórie:
 
   Žiaci - 2004 a mladší U 15 Men
   Kadeti - 2002 – 2003 U 17 Men
   Muži - 2001 a starší U 19, U23 Men Elite
   Dorastenky - 2002 a mladšie U 17 Women
   Ženy - 2001 a staršie U 19, Women Elite
   Licencia je potrebná pre všetky kategórie!
 
Štartovné XCO:
          A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 3€
          B/ Kadet(chlapci a dievčatá) 5€
          C/ Veteráni 10€
          D/ UCI- C2: Juniori, Juniorky 7€ (nezaregistrovaní vopred 15€)
          E/ UCI-C2: Muži Elite, Muži U-23, Ženy Elite 15,-€ (nezaregistrovaní vopred 25€)
 
Štartovné XCE:
          A/ Žiaci 2€
          B/ Kadeti 3€
          C/ UCI-C2: Muži 7€(nezaregistrovaní vopred 15€)
          D/ Dorastenky3€
          E/ UCI-C2 Ženy Elite 7€ (nezaregistrovaní vopred 15€)
          Platba štartovného len pri prezentácii.
 
Registrácia:     
          Pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie!
          Registrácia prebieha online od 26.5.2018 do 7.6.2018 do15.00 hod cez nasledovný
          odkazcyklistikaszc.sk. Po 
ukončení online prihlasovania je možná registrácia len v mieste
          konania pretekov týchto kategórií a tým sa pre 
kategórie UCI zvyšuje štartovné.
 
Predpokladaná dĺžka pretekov:
Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.
 
            Mini chlapci 3x malý okruh                   Junior 4x veľký okruh
            Mini dievčatá 2x malý okruh                 Juniorky 3x veľký okruh
            Mladší žiaci 3x stredný okruh               Muži Elite a U23 6x veľký okruh
            Mladšie žiačky 2x stredný okruh          Ženy 4x veľký okruh
            Starší žiaci 2x veľký okruh                   Masters A 4x veľký okruh
            Staršie žiačky 1x veľký okruh              Masters B 3x veľký okruh
            Kadet 3x veľký okruh                           Masters C 2x veľký okruh
            Kadetky 2x veľký okruh
 
 
Dĺžky okruhov XCO:
 
             malý okruh 700 m
             stredný okruh 1700 m
             veľký okruh 4700 m
 
Dĺžka okruhu XCE: 1250 m
 
Ceny:  Podľa súťažného. poriadku SZC MTB XCO 2018.
 
Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:
1) Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 2018.
2) Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
3) Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
4) Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas
celého preteku.
5) Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné
na inú osobu.
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.!!!
Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!
 
PARKOVANIE
Na parkovisku v Športovo-rekreačnom areály Jahodná Resort Košice
Jahodná 1, Košice: 48.767991, 21.133636
 
Ubytovanie: Športovo-rekreačné stredisko Jahodná http://www.jahodnaresort.sk
Rezervácie individuálne prostredníctvom recepcie: e-mail: ubytovanie@jahodnaresort.sk
tel.: 00421-55-696 73 95, mob.: 00421-903 269 257
 
Stravovanie: Reštaurácia Jahodná
 
Info:
Oficiálna stránka pretekov: http://www.cyklopretekykosice.sk
fb: @mtbxcslovakia , @cyklopretekykosice, @proefektkosice
 
v Košiciach 8.3.2018
Branislav Labanc, riaditeľ pretekov
ZA ŠTK schválil Bodiš Ľuboš