Propozície UCI

MTB XCO UCI C2 Kosice 2019 

3. kolo Slovenského pohára UCI C2
 9.6.2019 - Nedeľa

 

                               

 

Vyhlasovateľ:                                 Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ:                                 PROefekt Košice, Gerlachovská 3, 04001 Košice

Organ.- techn. realizátor:              PROefekt Košice

Dátum pretekov:                            9. 6. 2019

Miesto konania :                             Športovo-rekreačné stredisko Jahodná Resort Košice

Kancelária pretekov:                                   objekt Čajovne v stredisku

Riaditeľ pretekov:                          Branislav Labanc, branislav.labanc@gmail.com, 0918481404

Hlavný rozhodca:                           deleguje SZC, UCI

Autor trate  :                                    MarianSochan

Hospodár pretekov:                       Peter Szász

Zdravotné zabezpečenie:              Záchranná služba východ, zsv-rescue.sk

 

Časový rozpis pretekov XCO:

8:00 - 9:30 výdaj štartových čísel pre  kategórie. . Juniori, Juniorky, Ženy ELITE a Muži ELITE

8:00 - 9:30 oficiálny tréning na trati XCO (zdravotné zabezpečenie len v priestore cieľa)

10:00  štart kat. Juniori

11:30  štart kat. Juniorky a Ženy ELITE

12:00 – 13:00 výdaj štartových čísel Muži ELITE

13:00 – 14:00 oficiálny tréning na trati XCO

14:00 štart kat. Muži ELITE

16:00 vyhodnotenie.

 

Kategórie :

Slovenský pohár MTB XCO je v roku 2019 vypísaný pre nasledovné kategórie:

 Junior      U 19 Men (2001 a 2002)            
 Juniorky  U 19 Women (2001 a 2002)

 Muži Elite    Men Elite(1990 až 1996)             
 Muži U-23   Men U- 23 (1997 až 2000)

 Ženy    WomenElite (2000 a staršie)     

 

Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

 

Štartovné XCO:

 UCI- C2: Juniori, Juniorky 7€ (nezaregistrovaní vopred 15€)

 UCI-C2: Muži Elite, Muži U-23, Ženy Elite 15,-€  (nezaregistrovaní vopred 25€)

 

Platba štartovného len pri prezentácii.

 

Registrácia: pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie! 

Registrácia prebieha online od 24.05.2019 do štvrtka 06.06.2019 do 15,00 cez nasledovný odkaz cyklistikaszc.sk.

Po tomto termíne je možná registrácia len v mieste konania pretekov, kde štartovné sa zvyšuje na trojnásobok.! 

 

Predpokladaná dĺžka pretekov:

Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.

 

                  Junior                                          4x veľký okruh

                  Juniorky                                      3x veľký okruh

                  Muži Elite a U23                         6x veľký okruh

                   Ženy                                          4x veľký okruh

 

Dĺžky okruhov XCO:

veľký okruh       4700 m

 

Ceny:

Podľa súťažného. poriadku SZC MTB XCO 2019.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1) Pretekásapodľapravidiel UCI – medzinárodnejcyklistickejúnie a pravidiel SZC narok 2019.

2) Všetcipretekárištartujúnavlastnénebezpečenstvo, vrátanepripravenostinapretek.

3) Usporiadateľnie je zodpovednýzaškodynazdraví a majetkuvzniknutéúčastníkom v súvislosti s pretekom.

4) Pretekármusíbyťvybavenýcyklistickouprilbou, ktorúmusímaťnasadenúnahlave a pevneupnutúpočas

celéhopreteku.

5) Štartovnéčíslasúaž do skončeniapretekumajetkomusporiadateľa, nesmúsaupravovať a súneprenosné

nainúosobu.

6) Pozordôležitéupozornenie: Z tohtopodujatiamôžebyť/ buderobený audio-video záznam a bude

zverejnenýnawebovomsídlezväzu/ klubu, FB stránke...

Svojouúčasťoudávatesúhlas zo zverejnenímnatietoúčely.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

 

PARKOVANIE

Na parkovisku v Športovo-rekreačnom areály Jahodná Resort Košice

Jahodná 1, Košice:  48.767991, 21.133636

Ubytovanie: Športovo-rekreačné stredisko Jahodná http://www.jahodnaresort.sk

Rezervácie individuálne prostredníctvom recepcie: e-mail: ubytovanie@jahodnaresort.sk

tel.: 00421-55-696 73 95, mob.: 00421-903 269 257

Stravovanie: Reštaurácia Jahodná

 

Info: www.cyklopretekykosice.sk

facebook:    @cyklopretekykosice     @mtbxcslovakia  @proefektkosice

             

v Košiciach 9.5.2019

Branislav Labanc, riaditeľ pretekov

ZA ŠTK schválil  Bodiš Ľuboš