Propozície

 

 

     GRAND PRIX KOŠICUCI C2

 

       7. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

 

regulations in english : propositions kosice2019.pdf

 

 Usporiadateľ

Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 Organizátor

Misia 24 n.o. v spolupráci s ProSport Team Košice a Proefekt Košice

 Dátum a miesto

23.11.2019, Základná škola Mateja Lechkého,ul. Jána Pavla II.1, Košice

48° 43' 9.2393677" N  21° 12' 41.5502577" E

 Riaditeľ pretekov

MUDr. Lukáš Stachura, stahik@centrum.cz , +421 907 215 580

 Sekretár pretekov

Tomáš Hauser, +421 911 972 021

 Autor trate

MUDr. Lukáš Stachura

 Rozhodca

Komisár UCI Rudi Segnan, +385 98 234 562

Rozhodcov deleguje KR SZC

 Prihlášky

do 21.11.2019  do 15,00 elektronicky

http://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklokros/slovensky-pohar

 Štartovné

podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2019

 Ceny

UCI kategórie

muži, ženy : 1./ 140 €, 2./ 72 €, 3./ 48 €, 4./ 36 €, 5./ 34 €, 6./ 30 €,

7./ 28 €, 8./ 26 €, 9./ 24 €, 10./ 22 €, 11./ 20 €, 12./ 18 €, 13./ 16 €, 14./ 14 €, 15.-20./ 10 €

juniori : 1./ 60 €, 2./ 40 €, 3./ 28 €, 4./ 24 €, 5.-7./ 20 €, 8.-10./ 16 €,

11.-15./ 12 €

ostatné kategórie podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2019/2020

 Kancelária pretekov

8:00 –9:00 hod. všetky kategórie, 11:30 –13:30 UCI kategórie,najneskôr hodinu pred štartom príslušnej kategórie

Základná škola Mateja Lechkého, ulica Jána Pavla II. 1, Košice

 Podmienka účasti

Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2019.

 Trať

15 % asfalt, 15 % škvára, 70 % trávnatá plocha

 Tréning na trati

9:00 –10:00,pre UCI kategórie 12:00 –12:30

 Program

10:00 hod. Mladší žiaci + 10:01hod.  Žiačky

10:30 hod. Starší žiaci + 10:31hod.Kadetky

11:15 hod. Kadeti

11:17 hod. Masters 

12:30 hod. Juniori

13:30 hod. Ženy Elite (+ Juniorky)

14:30 hod. Muži Elite (+ U23)

 Vyhodnotenie
 juniori a ženy, 15 minút po skončení pretekov každej UCI   kategórie,doobedné kategórie a Muži elite 15minút po   skončení kategórie Muži Elite
 Sprchy  Základná škola Mateja Lechkého, ulica Jána Pavla II. 1,   Košice
 Zdravotné zabezpečenie
 Záchranný systém Košice, Lekár : MUDr. Lukáš Stachura   +421 907 215 580

 Predpis

 
Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade
porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na
vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúc eho klubu. Usporiadateľ
neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje
si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade
neočakávanej udalosti.
 

 

 Mapa trate:  

 

   Mgr. Martin Fraňo -  Koordinátor CX-SZC          
   Mudr. Lukáš Stachura
  - riaditeľ pretekov