Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky cyklopretekykosice.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
 
Táto stránka bola vyvinutá pre potreby portálu cyklopretekykosice.sk . Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. cyklopretekykosice.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 
cyklopretekykosice.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.
 
Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve cyklopretekykosice.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou cyklopretekykosice.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom cyklopretekykosice.sk.
 
Všetky osobné údaje získava cyklopretekykosice.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.